عاملیت های فروش

     

  

 

 

نام نماینده

شهر

شماره تماس

آقای پولادی

چالوس

01152256009

آقای محمد دوست

تنکابن

01154289594

آقای ارباب جلفایی

 اصفهان شعبه 1

شعبه شماره  2شیخ مفید

03136242172

03136634993-5

آقای یاورزاده

شاهرود

02332361230

آقای دانش

لاهیجان

01342341606

آقای احمدی

شهرکرد

03832272000

آقای جعفری نقده

کرج

02634472928

شرکت گلدیس ایده ساپرا

( آقای مهدی زاده)

قزوین

02833565666-7

آقای مجیدی

ایلام

08433346353

آقای حسین زاده

ساری

01133349893

آقای مرادی نظیف

سبزوار

05144293142

آقای ماهوتچی

ورامین

02136267373

آقای بری غازانی

تبریز(شعبه ولی عصر)

تبریز(شعبه استاد معین)

 

04133695132

04133103215

آقای مصطفایی

کرمانشاه

08338211416-17

آقای فرشید ابراهیمی

آقای عیسی آبادی

فروشگاه والا

شعبه بنی هاشم 

تهران(دفتر مرکزی)

02140884700

02188616370

02140884852-3

02126315011-2

آقای سبزعلی پور

کرمان

03432523535

آقای خیام

بندر عباس

07632212855

آقای تقی زاده

گنبد کاووس

01733558188

آقای صاحبی رنجبر

همدان

08138281758

آقای رستگار مقدم-شعبانی

آقای مهدی مرادی نظیف

مشهد شعبه (چهار راه ابوطالب)

مشهد شعبه (فلسطین)

05137285260

05138412414

آقای ابراهیمی تمرین

رشت

01333733394

آقای دهقان

یزد

03537269421

آقای خوشخو

گراش

07152444005

آقای خوشرفتار

قم

02533554151

آقای چراغ سپهر

جهرم

07154449031

آقای مخبری

آمل

01144295332

آقای خوشرفتار

کاشان

02533554151

آقای حسامی

سیرجان

03442333349

فروشگاه اوپال

شیراز

07136284435-9

آقای خاکپور

ایزدشهر

01144532893

آقای پهلوان

گرگان

09125726593

آقای پولادی

چالوس

09111943297

آقای قاسمی

قائمشهر

01142077944

آقای خوش اخلاق

اهواز

06133785267-9

 

 info@hermestile.com